Home » Manifestaties » De processies van de Virgen del Carmen


De processies van de Virgen del Carmen

Feest ter ere van Virgen del Carmen


Virgen del Carmen

16 juli – Feest ter ere van Virgen del Carmen

De processies van de Virgen del Carmen is een visserstraditie die wordt beleefd met kleur, passie en devotie in heel de provincie Málagga – van Nerja tot Manilva – en ook andere kustplaatsen vieren grote processies gewijd aan de patroonheilige van de zee.Er zijn processies in Torre del Mar, op de stranden van de vissersbuurten van El Palo, Pedregalejo y Huelin, en Málaga hoofdstad, zowel als in het populaire visserskwartier van La Carihuela in Torremolinos. In Estepona is het wel héél bijzonder, want daar is de Virgen del Carmen de lokale patroonheilige en de processie is een jaarlijks hoogtepunt, begeleid door vuurwerk en verlichting. Dit maakt deze eeuwenoude traditie nog spectaculairder.

De maagd Carmen is de beschermheilige van de zee en draagt zorg voor de veiligheid van de vissers en zeelieden. In de kerk wordt gebeden en het heiligbeeld van de maagd wordt in een processie door de straten naar zee gedragen. Vervolgens wordt het heiligbeeld in een boot langs de kust gevaren. Rondom deze dag wordt uitbundig feestgevierd met dans, muziek, vuurwerk en andere lokale gebruiken.

Oorsprong Virgen del Carmen

Om de oorsprong van de 'Reina de los Mares' volgen - de Koningin der Zeeën - moeten we helemaal terug naar het Oude Testament.

De Virgen del Carmen (Onze Lieve Vrouwe van Carmen) is een van de vele namen die Maria kreeg en die gekoppeld zijn aan de plaats waar zij aan ons mensen verscheen. Er zijn nogal wat verschijningen, ook wel aanroepingen genoemd, omdat Maria als moeder van de Zoon vaak werd en wordt gezien als een soort tussenstation op weg naar de Heilige Drieëenheid, die zoals wij allemaal weten bestaat uit God de Heer, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die tussenstation functie vind je ook terug in één van de aan haar gekoppelde vieringen, waarin zij als de bemiddelaar van de zielen in het vagevuur (het voorportaal van de hemel) wordt aanbeden. Zoals gezegd is Maria op een flink aantal plaatsen verschenen. Ongetwijfeld zijn Lourdes, Fatima en Guadeloupe daarvan de meest bekende.

De eerste verschijning van de Virgen del Carmen doet zich voor op de berg Karmel (nu Israël) en volgens de verhalen is dit een schone en lieflijke berg, die zich als een jonge bruid verheft boven de wateren van de Middellandse Zee. De verschijning deed zich voor in de vorm van een beeltenis van een wolk aan de kluizenaars en profeten Elia en Elisa, die zich in en op deze berg hadden teruggetrokken.
Karmelieten

Ter ere van die gebeurtenis richtten zij een tempel op en stichtten zij de congregatie van ‘Zusters van de berg Karmel’, die later uitgroeide tot de orde van de Karmelieten, voor mannen en vrouwen, die contemplatie (nadenken over de wereld, een leven van stilte. studie en meditatie), broeder- en zusterschap en dienstbaarheid aan anderen als belangrijkste doelen hebben. Soberheid speelt daarin een hoofdrol rol en we kunnen de Karmelieten dan ook altijd nog herkennen aan de ruwe bruine pij en de sandalen die zij nog steeds dragen.
Virgen del Carmen als Star of the Sea (Stella Maris)

Virgen del Carmen werd in Spanje de beschermheilige (patrones) van veel dorpen en steden, maar daarnaast en vooral ook van de Marine, de vissers en de zeelieden in het algemeen. Die haar dan ook, samen met alle andere bewoners van de kustplaatsen, éénmaal per jaar uitbundig en feestelijk (ver)eren.Op 16 juli eren steden en vissersdorpjes aan de kust van Spanje La Virgen del Carmen, patroonheilige der zeelieden. Haar beeld wordt van de kerk naar het strand gedragen, alwaar ze dan op een bootje langs de kust vaart omringd door de vele gelovigen en aanhangers.

Op deze dag wordt het beeld van de Maagd van haar gebruikelijke plaats van aanbidding gehaald. Versierd met bloemen wordt ze op de schouders van lokale mannen de zee ingedragen.

Daar gaat ze aan boord van een met bloemen beladen boot voor een tochtje rond de baai, begeleid door tal van kleinere bootjes - waaronder traditionele jábegas - vuurwerk en feestgedruis.

Bijna in alle dorpen en steden aan de kust wordt deze Virgen op 16 juli zeer feestelijk en op een bijzondere manier vereerd. Het meest bijzondere van dit feest is de zogenaamde zee-processie, waarbij het Virgen-beeld van de plaatselijke parochiekerk naar de haven wordt gebracht en op een met bloemen versierde boot, omringd door veel andere met bloemen versierde boten, langs de, vol met feestvierende bewoners, kust vaart. Tijdens die tocht gooit men bloemenkransen in het water ter nagedachtenis aan de mensen die op zee stierven.

Op 16 Juli krijg je de indruk dat alle inwoners van Málaga uit zeelieden bestaat. Jaarlijks is dit een terugkerend feest van Virgen del Carmen op de stranden van Málaga. De visrestaurants zitten daarna proppend vol en aan de geïmproviseerde tafels en uitgebreide terrassen zitten ook vol. En die geen plek hebben kunnen krijgen organiseren zelf een barbecue op het strand.

 

De twee Virgin Carmen van El Palo en Pedregalejo

Maar in de visserswijken Pedregalejo en El Palo vinden deze processie op een heel bijzondere manier plaats. De twee Virgin Carmen van El Palo en Pedregalejo treffen elkaar op open zee  wat iedere keer weer een prachtig schouwspel is.

Kijk hier op de website voor meer informatie

 

Na deze rondvaart, meestal tegen zonsondergang en onder luid vuurwerk lawaai, wordt het beeld weer in processie teruggebracht naar haar plaats in de kerk of de kapel en kan de verbroedering en verzustering van de bewoners en bezoekers zich verder feestelijk voortzetten.

En als de maagd al lang weer verdwenen is, feesten de mensen door tot de zon weer met het ochtend gloren de volgende dag aankondigt.


Fietstours met Nederlandstalige gids